W dniach 21-22 września 2017 odbędzie się II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa poświęconej aktualnym problemom bezpieczeństwa.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych zaprasza do udziału w kolejnej ogólnokrajowej konferencji naukowej poświęconej aktualnym dylematom i problemom bezpieczeństwa kształtującym się w przestrzeni współpracy, rywalizacji i konfrontacji determinowanej przez wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania o charakterze globalnym.

Celem II Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa jest przeprowadzenie naukowej debaty nad stanem, formami, procesami i strukturami współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obliczu ekspansji infosfery, rosnącego napięcia między globalizacją a regionalizacją, proliferacji zagrożeń i wykorzystania informacji jako narzędzia konfrontacji i walki. Łatwość generowania informacji, niepewność źródeł wiedzy i skłonność do manipulowania nią staje się istotą współczesnego dylematu bezpieczeństwa, determinując działania państw i ich społeczeństw, jak również ponadnarodowych ruchów społecznych i organizacji międzynarodowych.

Termin:21.09.2017 - 22.09.2017

Szczegóły dotyczące udziału w konferencji dostępne są na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/