Od 22 do 24 stycznia 2017 r. przedstawiciele Wydziału Informatyki krakowskiego magistratu  uczestniczyli w wizycie studyjnej.

Spotkanie zorganizował Wydział Informatyki i Techniki Komunikacyjnej Miasta Frankfurt nad Menem. Wyjazd, do którego doszło na zaproszenie Członka Zarządu Miasta Frankfurt nad Menem Jana Schneidera, miał na celu zapoznanie krakowskich specjalistów ze sposobem funkcjonowania tamtejszego Wydziału Informatyki i Techniki Komunikacyjnej.

Na ten rok planowana jest rewizyta niemieckich informatyków w krakowskim Wydziale Informatyki.

Źródło: http://krakow.pl/otwarty_na_swiat/frankfurt_nad_menem/207245,156,komunikat,wizyta_krakowskich_informatykow_we_frankfurcie_nad_menem.html