Zapraszamy na seminarium dla studentów "Polityka polonijna - komu służy?", które odbędzie się 30 maja o godz. 16:30 w siedzibie RODM.

Zapraszamy wszystkich studentów na warsztaty "Polityka zagraniczna w Internecie", które odbędą się w poniedziałek 29 maja o godz. 16.00.

W dniach 28-29 listopada 2016 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie koordynatorów i konsultantów RODM.

Charakterystyka działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie w perspektywie lat 2016-2018.