Od 1 lipca 2016 r. RODM w Krakowie prowadzony jest przez Ośrodek Myśli Politycznej. 

Ośrodek Myśli Politycznej zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych.

Jest również miejscem publicznej debaty o polityce polskiej. Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Corocznie organizujemy kilka konferencji naukowych oraz cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich. Wydajemy serie książkowe: „Biblioteka Myśli Politycznej”, „Polskie Tradycje Intelektualne”, „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”, „Studia i Analizy”, „Z Archiwów II Wojny Światowej”, „Tradycja i Kultura”, „Klasyka Myśli Filozoficznej” i „Kanon Współczesnej Filozofii”. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, prosimy zatem o rozważenie wsparcia nas 1 % podatku i darowiznami, które przeznaczamy na działalność statutową.

OMP w Internecie:

www.omp.org.pl | www.polskietradycje.pl | www.usa-ue.pl | www.krakowskietradycje.pl

www.sporyokapitalizm.pl | www.youtube.com/osrodekmysli | www.twitter.com/OMPkrakow 

www.omp.org.pl/blog | www.facebook.com/OMPkrakow | www.omp.wedrowkiwloskie.pl

 

Oferta działań RODM Kraków:

 • lekcje dla szkół średnich (symulacje procesu decyzyjnego w stosunkach międzynarodowych; wkład Polaków w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej)
 • warsztaty dla przedstawicieli samorządów (dobre praktyki we współpracy transgranicznej; podstawy protokołu dyplomatycznego; komunikacja międzykulturowa)
 • seminaria akademickie dla studentów uczelni wyższych
 • szkolenia dla studentów z zakresu stosunków międzynarodowych
 • debaty oksfordzkie oświęcone tematyce międzynarodowej
 • wykłady eksperckie z cyklu "Spotkania z historią"
 • dyskusje z gośćmi z cyklu "Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej?"
 • konferencje naukowe
 • debaty eksperckie

i wiele, wiele innych!

Jeżeli Ty bądź Twoja instytucja jesteście zainteresowani zorganizowaniem wydarzenia z zakresu tematyki międzynarodowej i polskiej polityki zagranicznej, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numer 12 430 67 46 bądź mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Oferta praktyk dla studentów/staży wolontariackich:

Studentom oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich bądź staży wolontariackich w Ośrodku Myśli Politycznej.

Do obowiązków praktykanta/wolontariusza należy:

 • współpraca przy realizacji projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018
 • pomoc przy organizacji konferencji, debat, dyskusji
 • sporządzanie kwerendy bibliotecznej
 • edycja tekstów naukowych

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Praktyki w OMP".

 


 1. M. Bankowicz, Demokracja według T. G. Masaryka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
 2. Suwerenność wybrane aspekty, red. Anna Krzynówek-Arndt, Bogdan Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016
 3. J. L. Talmon, Źródła demokracji totalitarnej, UNIVERSITAS, Kraków 2015
 4. J. Sałdocha, Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015
 5. J. Bartyzel, Prawica. Nacjonalizm. Monarchizm. Studia politologiczno-historyczne. Wydawnictwo von borowiecky, Radzimin-Warszawa 2016
 6. L. Mażewski, Oblany egzamin z polityki. O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874, Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin 2016
 7. D. Grzybek, Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, UNIVERSITAS, Kraków 2015
 8. H. Kissinger, Porządek światowy, Wydwnictwo Zarne, Wrocław 2016
 9. B. Kaczorowski, Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Ośrodek Myśli Politycznej, Łódź-Kraków 2016
 10. W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012
 11. A. Nowak, Historia i polityka, Biały Kruk, Kraków 2016
 12. R. Brague, Prawo Boga., Fundacja Świętego Mikołaja Redakcja „Teologii Politycznej”, Warszawa 2014
 13. R. Wordliczek, Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
 14. J. Monnet, Wspomnienia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015
 15. N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010
 16. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013
 17. N. Ferguson, Niebezpieczne związki. Pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700-2000, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015
 18. Poczet prezydentów Rzeczypospolitej Na uchodźstwie w latach 1939-1990, Instytut Pamięci Narodowej, Białystok 2015
 19. P. Żurawski vel Grajewski, Geopolityka – siła – wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2010
 20. K. Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011
 21. Temat Polemiki: Polska. Najważniejsze polskie spory ideowo-polityczne, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012
 22. R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008
 23. K. M. Ujazdowski, Geneza i tożsamość konstytucji V Republiki Francuskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2013
 24. Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2010
 25. F. Kasparek, O postępie i wolności. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 26. Władza w polskiej tradycji politycznej, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2010
 27. Udana transformacja na peryferiach?, red. J. Demenavičius i A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2014
 28. Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009
 29. R. Matyja, Państwo czyli kłopot, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009
 30. Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej, red. O. Krutilka i A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej i Centrum pro studium demokracie a kultury, Kraków-Brno 2011
 31. Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, red. J. Kloczkowski
 32. M. Sułdrzyński, Ośrodek Myśli Politycznej i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2006
 33. K. M. Ujazdowski, Batalia o instytucje, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008
 34. Z. Krasnodębski, Zwycięzca po przejściach, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012
 35. Z. Krasnodębski, Zmiana klimatu, Ośrodek Myśli Politycznej i Wyższa Szkoła Europejska im ks. Józefa Tischnera, Kraków 2006
 36. Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski, red. A. Rzegocki, Ośrodek Myśli Politycznej i Muzeum Historii Polski, Kraków-Warszawa 2012
 37. Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, red. J. Kloczkowski i M. Sułdrzyński, Ośrodek Myśli Politycznej i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008
 38. Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009
 39. K. M. Ujazdowski, Polityka ambitna, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2014
 40. B. Szlachta, Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość. Szkice filozoficzno-polityczne, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012
 41. F. Skarbek, Gospodarstwo narodowe. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
 42. S. Buszczyński, Ameryka i Europa. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
 43. Ł. Górnicki, Droga do zupełnej wolności. Rozmowa o elekcji, wolności prawie i obyczajach polskich, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011
 44. S. Łoś, Sprawa ukraińska. Wybór pism. Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012
 45. Ronald Regan. Nowa odsłona w 100- lecie urodzin, red P. Musiewicz, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011
 46. P. Żurawski vel Grajewski, Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012
 47. Nieodrobiona lekcja. Polityki publiczne w Czechach i Polsce., red. O. Krutilka i A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2013
 48. Kryzys Unii Europejskiej, red. J. Kloczkowski, O. Krutilka i A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012
 49. Demokratyzacja a prawa człowieka. Spojrzenie z Europy Środkowej, red. J. Holzer i P. Molk, Ośrodek Myśli Politycznej i Uniwersytet Masaryka w Brnie, Kraków-Brno 2015
 50. O jedność Europy. Antologia Polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej. Red. S. Łukasiwicz, Biblioteka Jedności Europejskiej, Warszawa 2015
 51. Kupiecki, Organizacja traktatu północno-atlantyckiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2016
 52. Jakub Polit, Wojny chińskich warlordów 1916-1928  
 53. Niall Ferguson, Wielka Degeneracja. Jak psują się instytucje i umierają gospodarki  
 54. Olgierd Gedymin, Charles de Gaulle i Konrad Adenauer charyzmatyczne przywództwo w czasach próby. Dalekosiężne konsekwencje polityczne i gospodarcze ustrojowych inicjatyw.  
 55. Gabriel Grésillon, Chiny. Wielki Skok w mgłę  
 56. James K. Galbraith, Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a przyszłość Europy  
 57. Henry Kissinger, Porządek światowy. Henry Kissinger  
 58. Edward J. Jaremczuk (red.), Migracje i kryzys uchodźczy w Europie  
 59. Heriberto Araujo, Juan Pablo Cardenal, Nieuchronny podbój świata po chińsku  
 60. Henry Kissinger, Dyplomacja  
 61. Stanisław Bieleń, Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea  
 62. Jan Ciechanowski, Przegrani zwycięzcy. Wspomnienia ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej  
 63. Elżbieta Alabrudzińska (red.), Dylematy europejskiej dyplomacji XX-XXI wieku  
 64. Tomasz Pugacewicz,  Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej  
 65. Elżbieta Alabrudzińska (red.), Polska w dyplomacji europejskiej w XX-XXI wieku  
 66. Marta Miedzińska, Aleksandra Kusztykiewicz (red.), Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata  
 67. Paweł Soroka, Krzysztof Wątorek, Anna zagórska (red.), Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna  
 68. Elżbieta Alabrudzińska (red.), 1815-2015. W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego  
 69. Joanna Marszałek-Kawa, Renata Podgórzańska, Jarosław Piątek (red.), Bliski Wschód między konfliktem a stabilizacją  
 70. Marek Pietraś, Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego  
 71. Ryszard Stemplowski (red.), Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze  
 72. Andrzej Wójcik, Dwunastu sprawiedliwych. Rozmowy ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata  
 73. Tomasz Orłowski, Protokół dyplomatyczny 

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. 

Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie;
 2. poszerzenie dyskusji i wiedzy w środowiskach lokalnych o procesach i wydarzeniach międzynarodowych istotnych z punktu widzenia polskiej racji stanu;
 3. animowanie dyskusji o polskiej polityce europejskiej oraz jej różnych koncepcjach, także w ujęciu historycznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii solidarności europejskiej oraz bezpieczeństwa wszystkich członków UE;
 4. opracowanie własnych oryginalnych koncepcji kształtowania porządku międzynarodowego, uwzględniającą specyfikę lokalną i regionalną;
 5. rozwój kontaktów oraz współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami opiniotwórczymi. 

Koordynacją pracy sieci zajmuje się Referat ds. rozwoju sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku 

www.rodm-bialystok.pl

tel. 85 874 23 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

www.rodm-gdansk.pl

tel. 515 151 729

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

www.rodm-gorzowwielkopolski.pl

tel. 669 359 434

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach

www.rodm-kielce.pl

tel. 41 263 30 95 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

www.rodm-lublin.pl

tel. 81 721 44 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l

  

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi

www.rodm-lodz.pl

tel. 42 635 42 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

www.rodm-olsztyn.pl

tel. 600 943 378

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu

www.rodm-opole.pl

tel. 77 307 03 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

www.rodm-poznan.pl

tel. 61 816 93 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

www.rodm-szczecin.pl

tel. 91 817 33 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

www.rodm-torun.pl

tel. 56 610 71 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie

www.rodm-warszawa.pl

tel. 22 556 90 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu

www.rodm-wroclaw.pl

tel. 71 307 06 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.