Weź udział w egzaminie kwalifikującym do pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach programu Young Professionals Programme.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP).  Po raz kolejny w gronie 65 państw uprawnionych do wzięcia udziału w egzaminie znalazła się Polska. Młodzi Polacy zainteresowani  karierą w ONZ i  spełniający kryteria programu mają możliwość przystąpić do egzaminu, po którym mogą zostać międzynarodowymi urzędnikami w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Egzamin YPP dotyczył będzie trzech obszarów i będzie przeprowadzany online

  • Legal Affairs
  • Social Affairs
  • Statistics

Uczestnicy będą mogli zdawać egzamin z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu w ciągu 16-godzinnego okna wyznaczonego przez organizatorów.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które :

  • posiadają obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie i nie ukończyły 32 roku życia (urodzone po 1 stycznia 1986 r.),
  • mają wyksztalcenie wyższe (przynajmniej licencjat lub równoważny) z dziedziny właściwej dla wybranego obszaru. Doświadczenie zawodowe w zasadzie nie jest wymagane, może jednak stanowić dodatkowe kryterium w przypadku, gdy na jeden obszar przypada więcej niż 40 aplikacji,
  • biegle znają jęz. angielski i/lub francuski

 

Aplikacje są przyjmowane  w terminie do 9 sierpnia br. (do godziny 23:59 czasu nowojorskiego)  za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej ONZ. Proces aplikacji opisany został na stronie internetowej programu YPP

 

Wstępny harmonogram egzaminu  YPP:

2018 r:

11 czerwca – 9 sierpnia – możliwość składania aplikacji do udziału w egzaminie

sierpień – wrzesień – ewaluacja aplikacji

wrzesień – październik – przekazywanie zaproszeń do egzaminu

październik -  pierwsza część egzaminu online

grudzień – druga część egzaminu online

2019:

maj– czerwiec – rozmowy kwalifikacyjne (interviews)

czerwiec – powiadomienie o wynikach

 

***

 

Zobacz film o polskiej laureatce egzaminu YPP  

Więcej o programie YPP na stronach ONZ

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Media społecznościowe UN Careers:

facebook.com/UN.Careers

twitter.com/un_careers